Licencja krajowa

Nieważne dokąd...

ważne z kim!

LICENCJA KRAJOWA

Do wykonywania działalności transportowej w całym kraju wymagane jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wydawane jest przez Starostwo Powiatowe na wniosek przedsiębiorcy.

OPŁATA URZĘDOWA ZA WYDANIE ZEZWOLENIA

Koszt uzyskania licencja na krajowy transport towarów:

  • w przypadku licencji na okres od 2 do 15 lat – 800 zł,
  • w przypadku licencji na okres od 15 do 30 lat – 900 zł,
  • w przypadku licencji na okres od 30 do 50 lat – 1000 zł.

Gdy chcemy uzyskać pozwolenie na przewóz osób, to cena każdego z wariantów jest mniejsza o 100 zł.

Za każdy wypis z licencji zapłacić trzeba 1% od kwoty za udzielenie licencji.

 NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • zaświadczenie o niekaralności,
  • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • potwierdzenie wymaganej zdolności finansowej,
  • kopie dowodów rejestracyjnych,
  • dowód wniesienia opłaty urzędowej.

Prawo jest Bogiem, Transport Nałogiem, Ciężarówki zabawą, a Tacho Podstawą