Certyfikat kompetencji zawodowej

Nieważne dokąd...

ważne z kim!

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWEJ

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób albo rzeczy musisz posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, który potwierdza, że posiadasz wiedzę niezbędną do wykonania działalności transportowej.

Aby uzyskać certyfikat, trzeba zdać egzamin państwowy organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego potwierdzający kompetencje zawodowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

  • Prawo cywilne,
  • Prawo handlowe,
  • Prawo socjalne,
  • Prawo podatkowe,
  • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
  • Dostęp do rynku,
  • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności,
  • Bezpieczeństwo drogowe.

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 800 zł.

Oferujemy kurs przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (CPC) w formie stacjonarnej. Więcej informacji TUTAJ.

Świadczymy usługi również w ramach osoby zarządzającej transportem (współpraca na podstawie umowy o pracę/zlecenia).

Prawo jest Bogiem, Transport Nałogiem, Ciężarówki zabawą, a Tacho Podstawą