Pomoc w uzyskaniu licencji

Nieważne dokąd...

ważne z kim!

Pomoc krok po kroku w uzyskaniu licencji transportowej oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z założeniem firmy transportowej.

Oferujemy pomoc w zorganizowaniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem licencji transportowej (krajowej i międzynarodowej), niezbędnej do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Mamy niezbędne doświadczenie, dzięki którym szybko i bezproblemowo uzyskasz wymagane dokumenty.

Świadczymy usługi również w ramach osoby zarządzającej transportem (współpraca na podstawie umowy o pracę/zlecenia/kontrakt menadżerski).

LICENCJA kRAJOWA

Licencja krajowa, rozpoczęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdami o dmc. pow. 3,5 tony wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie jest bezterminowe, wydaje je Starosta lub Prezydent Miasta właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LICENCJA MIĘDZYNARODOWA

Mając zamiar świadczyć usługi transportowe na gruncie międzynarodowym pojazdami o dmc. od 2,5 do 3,5 tony oraz pow. 3,5 tony przedsiębiorca powinien uzyskać Licencję wspólnotową (międzynarodową) którą wydaje wyłącznie Główny Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie na okres 5 lub 10 lat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LICENCJA SPEDYCYJNA

Przedsiębiorca mający zamiar świadczyć usługi spedycyjne powinien uzyskać Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Uprawnienie to wydaje właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Starosta lub Prezydent Miasta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

To dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Prawo jest Bogiem, Transport Nałogiem, Ciężarówki zabawą, a Tacho Podstawą