Zakazy na rok 2023

Nieważne dokąd...

ważne z kim!

Ograniczenia w ruchu w Polsce 2022

Ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, określają przepisy obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. poz. 1968).

Ograniczenia te oznaczają zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, na drogach publicznych na obszarze całego kraju, w następujących terminach:

 • od godziny 8:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy:
  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;
 •  od godziny 18:00 do godziny 22:00 w dzień poprzedzający:
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja – Święto Państwowe,
  • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  • dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach:
  • od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
  • od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
  • od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Wyjątki od zakazu ruchu w tych terminach określone zostały w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. poz. 1968).

Ograniczenia w ruchu pojazdów na drogach publicznych mogą wynikać także z zastosowanych przez właściwy organ zarządzający ruchem znaków zakazu. 

Ograniczenia te oznaczają zakaz ruchu w zakresie wynikającym z umieszczonego w organizacji ruchu znaku zakazu (np. B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż wartość przedstawiona na znaku, B-19 – zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż wartość przedstawiona na znaku).

Pod znakami zakazu mogą być umieszczone tabliczki wskazujące m.in. okres obowiązywania danego zakazu oraz wyłączenia spod tego zakazu określonych pojazdów. Na odcinkach drogi poprzedzających umieszczenie znaków zakazu stosuje się odpowiednie znaki uprzedzające (np. F-5 „uprzedzenie o zakazie”, F-6 „znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem”).

Informacji szczegółowych w zakresie ograniczeń w ruchu na danej drodze udziela organ zarządzający ruchem na tej drodze (np. Prezydent m.st. Warszawy – w przypadku dróg położonych w granicach m.st. Warszawy).

Prawo jest Bogiem, Transport Nałogiem, Ciężarówki zabawą, a Tacho Podstawą