FRANCJA – ZMIANY W ZGŁOSZENIACH KIEROWCÓW

W dniu 30.11.2017 w Polsce został uruchomiony Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).  W związku z tym polscy przewoźnicy mogą już uzyskać z w/w rejestru numer referencyjny wymagany przy zgłoszeniach

więcej »

Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego we Francji

UWAGA !!!! ZMIANA Stawek wynagrodzenia godzinowego obowiązujące w odniesieniu do pracowników transportu drogowego we FRANCJI. Krajowe porozumienie zbiorowe pracowników transportu drogowego i pokrewnych usług transportowych

więcej »

Minimalne Wynagrodzenie Czechy

Republika Czeska z dniem 1 kwietnia 2017 r.  wprowadziła przepisy ustawy 93/20017 będącej transpozycja dyrektywy Rady 2014/67 / UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 /

więcej »

Belgia – delegowanie tylko w kabotażu

Dyrektywa 2014/67 / UE dotycząca delegowania została przeniesiona do belgijskiego prawa i ma zastosowanie do przewozów kabotażowych na terenie Belgii. Wymogi dotyczące delegowania w Belgii: • transport

więcej »