OŚWIADCZENIE O BAZIE EKSPLOATACYJNEJ

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przewoźnicy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, muszą spełniać wymóg tzw. bazy eksploatacyjnej.Miejsca postojowe dla pojazdów, wykorzystywanych w transporcie drogowym

więcej »

PŁACA MINIMALNA W 2023 ROKU

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna

więcej »