Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Przewoźnicy otrzymują kary za brak w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR.

Gdy przewożone są towary podlegające pod te przepisy, wówczas w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się  w pojeździe. Nowy wzór instrukcji obowiązuje od 01.01.2017 r., a okres przejściowy dopuszczający możliwość korzystania ze ,,starej" instrukcji skończył się 30.06.2017 roku. 

Choć różnice między ,,starą" i ,,nową" instrukcją nie są duże, to jednak służby kontrolne ze szczególną uwagą weryfikują posiadane przez kierowców dokumenty.

Jeśli chodzi o Rosję, to za brak tego dokumentu zgodnie z kodeksem naruszeń administracyjnych karę otrzymuje kierowca, osoba zarządzająca firmą oraz sama firma. 

Przypominamy - instrukcja aktualna w  kolorze dla każdego kierowcy po jednym egzemplarzu musi znajdować siię w pojeździe podczas przewozu materiałów podlegających przepisom ADR.