Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Jak wiadomo w Niemczech obowiązuje zakaz spędzania przez kierowców 45 godzinnego odpoczynku w kabinie.

W związku z tym w lutym na parkingu Kraichgau-Süd w Sinsheim przeprowadzono specjalną kontrolę w celu sprawdzenia stosowania istniejących przepisów.

Kontrola miała na celu upewnienie się, że kierowcy są wypoczęci i nie stanowią zagrożenia dla ruchu z powodu zmęczenia.

Akcję z udziałem wyspecjalizowanej jednostki Policji Manheim oraz BAG przeprowadzono między godziną 5.00 a 10.00.

W tym czasie w sposób szczegółowy sprawdzono 40 kierowców ciężarówek: urzędnicy na kontrolę każdej ciężarówki przeznaczyli do półtorej godziny. 

Badane były karty kierowców i tachografy, dodatkowo analizowano dokumenty przewozowe z ostatnich dni.

Wynik kontroli został oceniony jako niezadowalający. U ponad połowy skontrolowanych wykryto uchybienia:

  • przeciwko 18 kierowcom i ich firmom złożono skargi, ponieważ kierowcy regularnie spędzali w kabinie cotygodniowy odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin.
  • 3 kierowców przyłapano na innych naruszeniach.
  • Oprócz tego, u jednego z kierowców wykryto nieprawidłowości dotyczące wykonywana przewozów kabotażowych. Analiza dokumentów przewozowych wykazała, że ​​przeprowadził on na terenie Niemiec w sumie aż osiem transportów, a nie dopuszczalne trzy. Od firmy, którą reprezentował kierowca została pobrana kaucja w wysokości 7750 euro.

W sumie w ramach przeprowadzonej akcji jako zabezpieczenia wpłacono ponad 30 000 EUR.

Ze względu na wysoki odsetek przewinień wynoszący ponad 50 procent, opisywane środki kontroli mają być kontynuowane w przyszłości.

Od stycznia 2019 zmianie ulegnie płaca minimalna oraz wysokość świadczeń.

20 listopada 2018 r. w Federalnym Dzienniku Ustaw ogłoszono Drugie Rozporządzenie w sprawie minimalnych wynagrodzeń, z którego wynika wzrost ustawowej płacy minimalnej do 9,19 euro od 1 stycznia 2019 r., 

a w związku z dobrą koniunkturą minimalna stawka godzinowa od 2020 r. ma wynieść 9,35 euro. Taka zmiana wynagrodzenia argumentowana jest analizą Federalnego Urzędu Statystycznego, który wykazał, że wynagrodzenie w Niemczech w ciągu dwóch ostatnich lat wrosło o średnio 4,8%.

 

Rada Federalna Niemiec zaakceptowała nowe stawki świadczeń wynikające z rozporządzenia SvEV. Wzrost jest wynikiem inflacji cen konsumpcyjnych w analizowanym okresie czerwiec 2017 – czerwiec 2018 i wyniósł on 2,2% na żywność w zakresie usług hotelowych i restauracyjnych oraz 2,1% dla wartości nieruchomości oraz czynszów.

Nowe stawki świadczeń będą wynosić 251 euro na wyżywienie oraz 231 eurona zakwaterowanie. W przeliczeniu na dzień jest to odpowiednio 8,37 euro oraz 7,70 euroi takie wartości należy uwzględnić przy zaliczaniu polskich świadczeń na poczet płacy minimalnej na terytorium Niemiec od 1 stycznia 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku hiszpańskie służby kontrolne będą nakładać kary za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki.


Jak informuje stowarzyszenie przewoźników drogowych ASTIC z Hiszpanii, realizując wyrok Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2017 roku, ws. dotyczącej art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/06 (sprawa nr C-102/16), rząd hiszpański wprowadza regulacje dotyczące sankcji za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu ciężarowego.  Wysokość kary za tego typu naruszenie wyniesie 1000 Euro.Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.


Źródło: Astic Hiszpania