Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Przypominamy o wakacyjnych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. 

Zakaz będzie obowiązywał dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju od piątku 28 czerwca do niedzieli 1 września, w następujących dniach i godzinach:

 • Od 18.00 do 22.00 w piątki,
 • Od 8.00 do 14.00 w soboty,
 • Od 8.00 do 22.00 w niedziele,

a także:

 • 19 czerwca 2019 r. (dzień przed świętem Bożego Ciała) od godz. 18.00 do godz. 22.00,
 • 20 czerwca 2019 r. (Boże Ciało) od godz. 8.00 do godz. 22.00,
 • 14 sierpnia 2019 r. (dzień przed świętem Wniebowzięcia NMP) od godz. 18.00 do godz. 22.00,
 • 15 sierpnia 2019 r. (Wniebowzięcie NMP) od godz. 8.00 do godz. 22.00.

W czasie obowiązywania zakazów ruchu możliwy jest przejazd po drogach polskich pojazdów powyżej 12 ton. Dotyczy to m.in.:

 1. pojazdów powracających z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
 2. pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
 3. pojazdów używanych w transporcie kombinowanym,
 4. pojazdów przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 5. pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 6. pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt.

Delegowanie.

Sprawozdanie przyjęte w stosunku głosów 317 do 302 (14 wstrzymujących się).

Jedna z najważniejszych, przegłosowanych zmian, dotyczy obowiązywania zagranicznej płacy minimalnej dla kierowców. Z obowiązków związanych z delegowaniem został wykluczony tranzyt (przejazd przez terytorium danego kraju bez załadunku oraz rozładunku). Wyłączenie z delegowania ma także dotyczyć tzw. przewozów bilateralnych (obustronnych), czyli „transportu ładunku z państwa siedziby przewoźnika do innego państwa np. z Polski do Hiszpanii oraz przewóz powrotny do państwa siedziby przewoźnika po wykonaniu dostawy w ramach tego przewozu”.

W drodze do kraju docelowego i w podróży powrotnej ma być dozwolony dodatkowy załadunek lub rozładunek w innych państwach na trasie przejazdu (w obu kierunkach), bez podlegania zasadom delegowania. Możliwy jest także inny scenariusz, czyli dwa załadunki lub rozładunki w drodze powrotnej, jeżeli nie miał miejsca załadunek lub rozładunek w trakcie podróży z Polski.

Czas pracy.

Sprawozdanie przyjęte w stosunku głosów 395 do 236 (5 wstrzymujących się).

W drugim sprawozdaniu na uwagę zasługuje przegłosowany zapis, iż przewoźnik będzie musiał organizować pracę kierowców w taki sposób, aby mogli wrócić do domu przynajmniej raz na cztery tygodnie.

Nadal nie jest wyjaśniony fakt, w jaki sposób pracodawca będzie musiał udowadniać to, że zapewnił kierowcy powrót do Polski, a kierowca, który nie wrócił zrobił to z własnej woli ???.

Dostęp do rynku.

Sprawozdanie przyjęte w stosunku 371 do 251 (13 wstrzymujących się).

Parlament przyjął również mocno kontrowersyjne, szczególnie w ocenie państw z Europy Wschodniej, stanowisko, w którym ograniczono wykonywanie kabotażu do jedynie trzech dni, przy kolejnej operacji w tym samym kraju dopiero po 60 godzinach i do czasu wykonania nowego przewozu międzynarodowego z państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę.

Teraz stanowisko Parlamentu Europejskiego zostanie przekazane do Rady Unii Europejskiej. Jeżeli Rada UE je zaakceptuje, to przy zachowaniu odpowiedniego vacatio legis (okresu przejściowego), regulacje te zaczną obowiązywać.

Teraz stanowisko Parlamentu Europejskiego zostanie przekazane do Rady Unii Europejskiej jeżeli zostanie zatwierdzone przepisy po terminie Vacatio legis zostaną obowiązywać

Jak wiadomo w Niemczech obowiązuje zakaz spędzania przez kierowców 45 godzinnego odpoczynku w kabinie.

W związku z tym w lutym na parkingu Kraichgau-Süd w Sinsheim przeprowadzono specjalną kontrolę w celu sprawdzenia stosowania istniejących przepisów.

Kontrola miała na celu upewnienie się, że kierowcy są wypoczęci i nie stanowią zagrożenia dla ruchu z powodu zmęczenia.

Akcję z udziałem wyspecjalizowanej jednostki Policji Manheim oraz BAG przeprowadzono między godziną 5.00 a 10.00.

W tym czasie w sposób szczegółowy sprawdzono 40 kierowców ciężarówek: urzędnicy na kontrolę każdej ciężarówki przeznaczyli do półtorej godziny. 

Badane były karty kierowców i tachografy, dodatkowo analizowano dokumenty przewozowe z ostatnich dni.

Wynik kontroli został oceniony jako niezadowalający. U ponad połowy skontrolowanych wykryto uchybienia:

 • przeciwko 18 kierowcom i ich firmom złożono skargi, ponieważ kierowcy regularnie spędzali w kabinie cotygodniowy odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin.
 • 3 kierowców przyłapano na innych naruszeniach.
 • Oprócz tego, u jednego z kierowców wykryto nieprawidłowości dotyczące wykonywana przewozów kabotażowych. Analiza dokumentów przewozowych wykazała, że ​​przeprowadził on na terenie Niemiec w sumie aż osiem transportów, a nie dopuszczalne trzy. Od firmy, którą reprezentował kierowca została pobrana kaucja w wysokości 7750 euro.

W sumie w ramach przeprowadzonej akcji jako zabezpieczenia wpłacono ponad 30 000 EUR.

Ze względu na wysoki odsetek przewinień wynoszący ponad 50 procent, opisywane środki kontroli mają być kontynuowane w przyszłości.