Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Płaca minimalna od 01-01-2018

 

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2018 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o 5% i wyniesie 2100 zł brutto.

Aktualna minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona do 13,70zł.

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrosną także inne świadczenia, takie jak:

 - odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej,

- dodatek za pracę w porze nocnej,

- wynagrodzenie za czas przestoju,

- podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

 

ŹródłoMPIPS.GOV.PL

INTELIGENTNE TACHOGRAFY – SPOSÓB NA ZMINIMALIZOWANIE MANIPULACJI TACHOGRAFAMI

Już od 15 czerwca 2019r. zaczną obowiązywać wspólne regulacje dla unijnego rynku transportowego dotyczące obligatoryjnego wyposażania nowych pojazdów ciężarowych w tzw. inteligentne tachografy. Głównym celem opracowanego i przyjętego załącznika IC do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i Rady (UE) Nr 165/2014, który precyzuje kwestię budowy i zasad użytkowania inteligentnych tachografów, jest ograniczenie możliwości stosowania manipulacji przez kierowców, oraz wprowadzenie nowych narzędzi kontroli bez konieczności  zatrzymywania pojazdu

Przewoźnicy otrzymują kary za brak w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR.

Gdy przewożone są towary podlegające pod te przepisy, wówczas w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się  w pojeździe. Nowy wzór instrukcji obowiązuje od 01.01.2017 r., a okres przejściowy dopuszczający możliwość korzystania ze ,,starej" instrukcji skończył się 30.06.2017 roku. 

Choć różnice między ,,starą" i ,,nową" instrukcją nie są duże, to jednak służby kontrolne ze szczególną uwagą weryfikują posiadane przez kierowców dokumenty.

Jeśli chodzi o Rosję, to za brak tego dokumentu zgodnie z kodeksem naruszeń administracyjnych karę otrzymuje kierowca, osoba zarządzająca firmą oraz sama firma. 

Przypominamy - instrukcja aktualna w  kolorze dla każdego kierowcy po jednym egzemplarzu musi znajdować siię w pojeździe podczas przewozu materiałów podlegających przepisom ADR.