Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

INTELIGENTNE TACHOGRAFY – SPOSÓB NA ZMINIMALIZOWANIE MANIPULACJI TACHOGRAFAMI

Już od 15 czerwca 2019r. zaczną obowiązywać wspólne regulacje dla unijnego rynku transportowego dotyczące obligatoryjnego wyposażania nowych pojazdów ciężarowych w tzw. inteligentne tachografy. Głównym celem opracowanego i przyjętego załącznika IC do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady i Rady (UE) Nr 165/2014, który precyzuje kwestię budowy i zasad użytkowania inteligentnych tachografów, jest ograniczenie możliwości stosowania manipulacji przez kierowców, oraz wprowadzenie nowych narzędzi kontroli bez konieczności  zatrzymywania pojazdu

Przewoźnicy otrzymują kary za brak w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR.

Gdy przewożone są towary podlegające pod te przepisy, wówczas w określonych przypadkach taka instrukcja musi znajdować się  w pojeździe. Nowy wzór instrukcji obowiązuje od 01.01.2017 r., a okres przejściowy dopuszczający możliwość korzystania ze ,,starej" instrukcji skończył się 30.06.2017 roku. 

Choć różnice między ,,starą" i ,,nową" instrukcją nie są duże, to jednak służby kontrolne ze szczególną uwagą weryfikują posiadane przez kierowców dokumenty.

Jeśli chodzi o Rosję, to za brak tego dokumentu zgodnie z kodeksem naruszeń administracyjnych karę otrzymuje kierowca, osoba zarządzająca firmą oraz sama firma. 

Przypominamy - instrukcja aktualna w  kolorze dla każdego kierowcy po jednym egzemplarzu musi znajdować siię w pojeździe podczas przewozu materiałów podlegających przepisom ADR.

 

Komisja Europejska niedawno zapowiedziała doprecyzowanie przepisów w tym zakresie i zajęła jednoznaczne stanowisko twierdząc, że kierowca nie może odbierać odpoczynków powyżej 45 godzin w kabinie pojazdu. Zaplanowane zmiany w przepisach w założeniu mają  pozwolić na łatwiejsze kontrole tego naruszenia.

Odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu jest nielegalny od  wejścia w życie rozporządzenia WE 561 /2006 roku – tak wynika z zapisów art. 8 Rozporządzenia 561 .

Jednak aż do 2015r. praktycznie żadne z państw nie egzekwowało tych przepisów. Obecnie przykłady kontroli tego naruszenia możemy spotkać w Belgii i we Francji. Co ciekawe, kierowca nie musi obecnie mieć przy sobie  żadnego potwierdzenia, że spał poza kabiną, z tego powodu kary nakładane są tylko za naruszenia na tzw. „gorącym uczynku”.

Przepis dotychczas był martwy, więc przez długi czas przedsiębiorstwa transportowe nie respektowały  tych regulacji, nie uwzględniały ich również planując trasy.

Po Belgii i Francji,  kolejny kraj jest już na finiszu wprowadzenia kar za odpoczynki tygodniowe w kabinie.

Tym krajem są Niemcy. U naszych sąsiadów została już uchwalona ustawa, która pozwala na wprowadzenie sankcji za to naruszenie.

Aktualnie trwają  prace nad wprowadzeniem odpowiedniej kary do taryfikatora oraz nad ustaleniem sposobu kontroli.

Pierwsze propozycje wysokości kar to 500 EUR dla kierowcy oraz 1500 EUR dla przedsiębiorcy.