Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Dyrektywa 2014/67 / UE dotycząca delegowania została przeniesiona do belgijskiego prawa ma zastosowanie do przewozów kabotażowych na terenie Belgii.

 

Wymogi dotyczące delegowania w Belgii:

• transport międzynarodowy: zwolnieni są pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym, z wyjątkiem przewozów kabotażowych w Belgii
• Dowód zgłoszenia Limosa -1 musi być przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Powinien on obejmować cały czas trwania działalności  w Belgii.
• Jeśli przeprowadzono kilka czynności kabotażowych, deklarację można wprowadzić maksymalnie na rok.
• Należy wyznaczyć osobę do kontaktów na terenie Belgii ( przedstawiciel = osoba fizyczna, podana w formularzu Limosa) 
• Dowód zgłoszenia Limosa-1 musi być dostępny w pojeździe podczas kontroli

Więcej informacji można uzyskać na stronie FPS Social Security: 
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/fr/contact.html

 

źródło; ZMPD

Republika Czeska z dniem 1 kwietnia 2017 r.  wprowadziła przepisy ustawy 93/20017 będącej transpozycja dyrektywy Rady 2014/67 / UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 / WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Wprowadzono obowiązek pracodawcy z siedzibą w innym państwie członkowskim UE, który delegował pracownika do pracy tymczasowo w Republice Czeskiej w ramach międzynarodowego świadczenia usług, do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających zatrudnienie  w miejscu pracy, które mają być przetłumaczone na język czeski. Dokumentem tym może być  umowa o pracę lub podobna umowa zawarta między delegowanym pracownikiem a pracodawcą ogólnie, zgodnie z ustawodawstwem państwa, w którym zwykle działa pracownik delegowany lub inne pisemne potwierdzenie pracodawcy, dotyczące faktu, że oddelegowany pracownik podjął pracę z tym pracodawcą. Obowiązek ten dotyczy wszystkich delegowanych pracowników, w tym pracowników działających w transporcie drogowym.

Kierowcy mogą być zobowiązani do przedstawienia odpowiednich dokumentów w języku czeskim. W przypadku, gdy dokumenty te nie zostaną przedstawione organom kontroli, na przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników może być nałożona grzywna w wysokości  do 500 000 CZK = około 82 000 złotych

 

Dodatkowe informacje dotyczące delegowania pracowników na teren Czech dostępne są na stronie Inspekcji pracy ( także w języku polskim):http://www.suip.cz/polskie-dokumienty/

źróflo ZMPD.

GB WPROWADZA NOWE KARY RÓWNIEŻ ZA 45H W KABINIE POJAZU

Zmiany zasad karania kierowców w Wielkiej Brytanii.

Jak informuje DVSA zostaja zmienione zasady karania kierowców ciężarówek i autobusów.

Jeśli prowadzisz ciężarówkę, lub autokar- musisz przestrzegać zasad dotyczących liczby godzin jazdy i przerw, jakie musisz wykonać również odpoczyku 45h poza kabiną pojazdu.

DVSA będzie mogła nakladać na kierowców do 300 funtów kary jeśli zostaną zlapani za zlamanie zasad. Podczas pojedynczej kontroli drogowej, inspektorzy ruchu drogowego będą mogli nakladać karę za łącznie 5 naruszeń - oznacza to, że kierowca na drodze może zostać ukarany grzywną do 1500 FUNTÓW podczas jednej kontroli.

Uwaga; Nie ma znaczenia, czy przestępstwa miały miejsce w Wielkiej Brytanii czy gdzie indziej. Przepisy stosuje się również do kierowców, którzy nie mieszkają w Wielkiej Brytanii jednak będą musieli natychmiast zapłacić karę, zanim będą mogli kontynuować podróż. DVSA unieruchomi pojazd, do czasu opłacenia mandatu.

Dokładna data zmian zasad zostanie potwierdzona wkrótce.

Zmiana zostanie dobrze udokumentowana i podoana do wiadomości publicznej poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej, tak aby kierowcy pojazdów i firmy przewozowe byli w pełni świadomi zmian i grążących konsekwencji za lamanie zasad. 

Powodem wprowadzeniqa zmian są wypadki związane z przemeczeniem kierowców i nieodpowiednim odpoczynkiem, jak również wydłużoną jazdą ponad normy.

Nielegalne parkingi, hałas, uciążliwość miejsca odpoczynku zaśmiecanie otoczenia, brak sanitariatów, zachowanie antyspołeczne, jak również skargi społeczności lokalnej na kierowców którzy odbierają odpoczynki tygodniowe w złych warunkach bytowych.

Kontrolerzy DVSArozpoczną kontrolę w miejscach które stanowią największe problemy dla społeczności lokalnej - będą również współpracować z odpowiednikami służb w innych krajach aby wyeliminować przewoźników którzy regularnie łamią przepisy . 

 

źródło ;  https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-vehicle-standards-agency