Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Zakaz spędzania przerwy w pojeździe obowiązuje w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii (w GB tylko w ciężarówce zaparkowanej w niedozwolonym miejscu ).

Do jego wprowadzenia przygotowuje się także Dania, a jeszcze w tym roku będzie on egzekwowany w Hiszpanii

Dotychczas, służby w krajach Starej Unii karały za nocleg w kabinie jedynie kierowców przyłapanych na gorącym uczynku. Jednak obecnie ich praktyki uległy zmianie.

Może to wynikać z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zapadl pod koniec ubiegłego roku.

Trybunał uznał 45-godzinne odpoczynki w kabinach za niezgodne z dyrektywą o czasie pracy, więc zakaz należy egzekwować w całej Unii.

W dniu 30.11.2017 w Polsce został uruchomiony Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

 W związku z tym polscy przewoźnicy mogą już uzyskać z w/w rejestru numer referencyjny wymagany przy zgłoszeniach kierowców, którzy będą pracować na terytorium Francji.

 Do tej pory, w danych firmy  przy zgłaszaniu kierowców w serwisie SIPSI, podawało się numer licencji transportowej, który był dopuszczalny ze względu na brak odpowiedniego rejestru w Polsce.

Numer referencyjny firmy transportowej jest dostępny publicznie po wyszukaniu firmy na stronie kreptd.gitd.gov.pl

BAG - kontroluje odpoczynki tygodniowe odbierane w pojazdach !!!

Stanowisko podejśćia do kontroli w niektórych kwestiach jest bardzo kontrowencyjne - kilka przykładów interpretacji BAG poniżej ; 

 

- Zdaniem Federalnego Urzędu Transportu Towarowego przewidziane kontrole nie przerywają tygodniowego okresu odpoczynku. Ponieważ zachodzi taka możliwość, że państwa sąsiednie nie podzielają takiej wykładni, personel prowadzący kontrolę zapewni, żeby w przypadku braku zastrzeżeń kontrola nie została zapisana na karcie kierowcy lub na wykresówce jako przerwanie tygodniowego odpoczynku.

- możliwe jest nałożenie kary za wykroczenie popełnione w myśl § 8a ust. 1 i ust. 2 federalnej ustawy o kierujących również wtedy, gdy do jego popełnienia doszło poza obszarem obowiązywania tejże ustawy.

kierowca w trakcie odpoczynku może swobodnie dysponować swoim czasem. Tym samym pozostaje w jego swobodnej dyspozycji, czy spędza on czas przy swoim pojeździe czy też w swoim pojeździe pod warunkiem, że noclegi spędza nie w pojeździe, lecz w miejscu posiadającym odpowiednie możliwości do spania.

- Spędzanie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe lub w miejscu bez odpowiedniej możliwości do spania jest niedopuszczalne. Powyższe obowiązuje również wtedy, gdy kierowca sam dobrowolnie zdecyduje się na takie spędzanie czasu.

- Tygodniowy okres odpoczynku trwający mniej niż 45 godzin nie stanowi regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w myśl artykułu 4 litera h) Rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Okres odpoczynku, którego czas trwania wynosi przykładowe 43 godziny, wolno spędzać w pojeździe. Ewentualnie zostanie podniesiona kwestia nieprzestrzegania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.