Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Uwaga ;

Na Węrzech w 2017 roku  wprowadzono przepisy, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, ochronę dróg oraz zapewnienienie równej konkurencji dla przewoźników.

Dzięki temu stworzono nowy automatyczny system  ważenia pojazdów -  TSM, którego działanie polega na ujawnianiu naruszeń przepisów dla pojazdów będącyh w ruchu.

Wykrywane są przeciążenia osi oraz przekroczenia dopuszczlanych mas całkowitych pojazdów.

Odpowiednie czujniki są wbudowane w nawierzchnię drogi. Ponad 89 punktów ważenia zostało przygotowanych na potrzeby tego systemu, z których zdecydowana większość ma wspópracować z obecną infrastrukturą wykorzystywaną do poboru opłat drogowych.

Spodziewane jest zwięszenie efektywności ważenia z 2 % do ponad 50 %.

Mapa punktów ważenia znajduje sie na poniższej stronie internetowej tutaj - strona internetowa.

Uruchomiono Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

W końcówce 2017 roku w Polsce uruchomiono Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), w związku z którym na znaczeniu zyskały kontrole dobrej reputacji przewoźników. Co więcej, wprowadzona nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zakłada, że wystarczy jedno najpoważniejsze naruszenie, by właściwy organ mógł uruchomić postępowanie o kontrolę dobrej reputacji przewoźnika. Warto zaznaczyć, że najczęstszym wykroczeniem tego typu jest jazda bez obowiązującej karty kierowcy umożliwiającej prawidłową obsługę tachografu bądź korzystanie z karty należącej do innej osoby.

GITD kontroluje nie tylko czas pracy kierowcy.

Poza najpoważniejszymi naruszeniami Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi także kontrolę poważnych oraz bardzo poważnych naruszeń przeliczając popełnione w zeszłym roku wykroczenia na liczbę zatrudnionych kierowców według wzoru z rozporządzenia (UE) 2016/403:

  • 3 PN*/na kierowcę/na rok = 1 BPN,
  • 3 BPN**/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika.

* Poważne naruszenie.
** Bardzo poważne naruszenie.

W trakcie kontroli GITD zwraca uwagę na naruszenia wynikające zarówno z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowców, jak i pogwałcenia obowiązujących zasad administracyjnych.

Po rozpoczęciu postępowania o utratę dobrej reputacji przewoźnik w ciągu 14 dni musi skompletować i przedstawić wymaganą przez organ dokumentację, zawierającą następujące informacje:

  • liczba zatrudnionych kierowców oraz będących w dyspozycji w okresie trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia,
  • zakres prowadzonych operacji transportowych w okresie trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia,
  • potwierdzenie świadczące o tym, że w firmie podjęto działania, których celem jest wdrożenie właściwej dyscypliny pracy lub ustanowiono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków bądź warunków przewozu drogowego,
  • deklaracja przynależności do polskiej, działającej od co najmniej trzech lat organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, wraz z podaniem jej nazwy.

Zachęcamy do sprawdzenia, czy Twoje przedsiębiorstwo ma już nadany numer KREPTD i jest umieszczone w bazie danych. Jeśli nie wiesz jak to zrobić – skontaktuj się z nami, a zrobimy to za Ciebie. Zapraszamy.

Prawo jest Bogiem,

Transport Nałogiem,

Ciężarówki zabawą,

a Tacho Podstawą