Pon/Sob: 09.00 - 17.00

nasze godziny pracy

ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp.

Adres firmy

0048 516 764 392

zadzwoń jeśli masz pytania

Wyłączenia 561 - Koronawirus

I. Odstępstwa

Na postawie art 14 rozporządzenia 561

  1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w 1, Państwa Członkowskie mogą, za zgodą Komisji, wprowadzić wyjątki od stosowania przepisów art. 6–9 w stosunku do działalności transportowej wykonywanej w wyjątkowych okolicznościach.
  2. W przypadkach nagłych Państwa Członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.

Państwo

Od

Do

Art 561

Dozwolone odstępstwa:

Austria

16.03.

2020

14.04.2020

6-9

od wszystkich wskazanych artykułów

Belgia

14.032

020

31.03.2020

 

jedynie dla transport żywności, lekarstw i sprzętu medycznego

6.2

tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h

6.3

dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h

8.6

możliwe przesunięcie odbioru odpoczynku

Bułgaria

19.03.

2020

13.04.2020

6.1

dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h

7

jazda ciągła wydłużona do 5:30

8.6

dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)

Czechy

16.03.

2020

14.04.2020

6-9

od wszystkich wskazanych artykułów

Dania

13.03.

2020

22.03.2020

(włącznie)

8.6

odpoczynki tygodniowe na terenie Danii (dotyczy tylko przewozów krajowych)

Hiszpania

14.03.

2020

28.03.2020

6.1

wydłużenie dziennego okresu prowadzenia dla kierowców przewożących towary na terenie Hiszpanii

8.6

skrócenie odpoczynku tygodniowego dla kierowców przewożących towary na terenie Hiszpanii

Irlandia

18.03.

2020

16.04.2020

6.3

dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 112 h

8.6

dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)

         

Luksemburg

19.03.

2020

17.04.2020

6.2

tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h

6.3

dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h

8.6

możliwość przedłużenia 6 x 24 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi

         

Niemcy

19.03.

2020

17.04.2020

6.1

okres prowadzenia można wydłużyć 5 razy do 10 h w ciągu tygodnia

8.6

w ciągu 4 tygodni dozwolone dwa skrócone odpoczynki

         

Norwegia

13.032

020

11.04.2020

(30 dni od

13.03.2020)

6

dozwolone jest wydłużenie dziennego okresu prowadzenia, tygodniowego okresu prowadzenia, dwutygodniowego okresu prowadzenia o ile zostaną zachowane odpoczynki

8

dozwolone odpoczynki 9 h zamiast 11 h

kierowca musi mieć w tygodniu przynajmniej jeden skrócony odpoczynek tygodniowy

Polska

18.03.

2020

16.04.2020

6.1

dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h

6.2

tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h

 
 

Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie o wszystkich odstępstwach, na które zezwolono zgodnie z niniejszym artykułem Państwa włączające odstępstwa:

 

     

6.3

dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h

7

jazda ciągła wydłużona do 5:30

8

ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 h nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Rumunia

18.03.

2020

16.04.2020

6.1

dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h

7

jazda ciągła wydłużona do 5:30

8.1

dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h

8.6

możliwość przedłużenia 6 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi

         

Słowacja

19.03.

2020

17.03.2020

6.1

dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h

6.2

tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h

6.3

dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h

7

jazda ciągła wydłużona do 5:30

8.1

dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h

         

Szwecja

16.03.

2020

14.04.2020

6

dozwolone jest wydłużenie dziennego okresu prowadzenia, tygodniowego okresu prowadzenia, dwutygodniowego okresu prowadzenia o ile zostaną zachowane odpoczynki

8.1 i 8.2

dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h

8.6

dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)

Wielka Brytania

18.03.

2020

16.04.2020

6.1

dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h

lub możliwe są poniższe odstępstwa

8.6

możliwość przedłużenia 6x24 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi

6.2

tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h

6.3

dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h

7

jazda ciągła wydłużona do 5:30

8.1

dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h

http://www.pablotrans.pl

"PABLO'' Paweł Spychała
ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp 

NIP: PL 9680783298

pablo holandia

Obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych w Holandii

Już od 1 marca 2020 r. zgłoszenie pracownika delegowanego w transporcie do pracy w Holandii dla przewozów kabotażowych, przewozów międzynarodowych i dla samozatrudnionych będzie obowiązkowe.

Holandia wprowadza nowy obowiązek dla przewoźników delegujących kierowców, którzy realizują przewozy kabotażowe i międzynarodowe na terytorium tego kraju. Od 1 marca 2020 r. frachty dokonywane na terenie Niderlandów należy zgłosić do elektronicznego systemu.

Aby dokonać zgłoszenia kierowcy do delegowania należy po zalogowaniu się - za pośrednictwem portalu www.meldloket.postedworkers.nl uzupełnić formularz.

Nowe przepisy obowiązują zagranicznych kierowców, którzy realizują na terenie Holandii przewozy kabotażowe oraz przewozy międzynarodowe. Zgłoszenia nie muszą składać przewoźnicy, którzy dokonują pasażerskiego transportu drogowego oraz tranzytu, czyli przejeżdżają przez Niderlandy, nie załadowując lub rozładowując ciężarówki na terenie tego kraju.
Obowiązek składania zgłoszeń będzie dotyczył także osób samozatrudnionych, które realizują kabotaż lub transport międzynarodowy.

Niedopełnienie obowiązku elektronicznej rejestracji delegowania kierowcy może wiązać się z karą finansową o wartości nawet 12 tys. euro. Zaś w przypadku powtarzających się uchybień przewoźnicy powinni liczyć się z 50 proc. podniesieniem wartości wspomnianej kary.
Obowiązek zgłoszenia delegowania kierowcy do Holandii, to nie wszystkie nowości, które wiążą się z wprowadzeniem tego przepisu. Można spodziewać się również zaostrzenia kwestii związanych z wymaganą dokumentacją. Szczególny nacisk zostanie położony na dwie kwestie. Pierwszą z nich jest zaświadczenie A1, które kierowca powinien posiadać w ciężarówce. Kolejną istotnym obostrzeniem jest konieczność wyznaczenia osoby kontaktowej z adresem w Królestwie Niderlandów. W przypadku konieczności wskazania osoby pełniącej rolę reprezentanta firmy na terenie Holandii – może tę funkcję pełnić sam pracownik delegowany.

Również warto przy tej okazji wspomnieć, że od 1 stycznia 2020 roku na terenie Niderlandów obowiązuje stawka minimalnego wynagrodzenie w wysokości 9,54 euro za godzinę

Niedopełnienie obowiązku elektronicznej rejestracji delegowania kierowcy może wiązać się z karą finansową o wartości nawet 12 tys. euro. Zaś w przypadku powtarzających się uchybień przewoźnicy powinni liczyć się z 50 proc. podniesieniem wartości wspomnianej kary. "