OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH.

Przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób w firmie oraz informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Termin zgłoszenia mija 31 marca 2024 r.

Nie dotyczy firm, które posiadają zezwolenie na przewóz na potrzeby własne.
 
Brak złożenia oświadczenia skutkuje karą od 500 zł, nawet w późniejszym terminie podczas kontroli w firmie jak również rozpoczęciem procedury utraty dobrej reputacji.
Potwierdzenie wysłania warto zachować do ewentualnej kontroli.
 
Oświadczenie należy złożyć do organu wydającego zezwolenie o wykonywaniu zawodu przewoźnika czyli do starostwa bądź GITD.
W przypadku gdy organem, który wydał zezwolenie jest GITD zgłoszenia należy dokonać przez online poprzez platformę epuap.
Link do dokonania zgłoszenia:
 
Jeżeli zezwolenie (licencję krajową) wydało Starostwo Powiatowe – oświadczenie należy złożyć we wskazanym urzędzie. Oświadczenie można złożyć w urzędzie osobiście lub wysłać pocztą.
Formularz do wypełnienia dostępny TUTAJ
 
Podstawa prawna art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201).
 
Źródło: www.gov.pl