OGRANICZENIA WAKACYJNE JUŻ OD PIĄTKU 23.06.2023

W tym roku letnie ograniczenia zaczynają obowiązywać od 23 czerwca 2023 r. i potrwają do 27 sierpnia 2023 r.:

•  od godz.18:00 do godz. 22:00 w piątek,
•  od godz.08:00 do godz.14:00 w sobotę,
•  od godz.08:00 do godz. 22:00 w niedzielę.

15 sierpnia 2023 r. ze względu na święto obowiązują ogólne ograniczenia.

 Wyjątki 
1.  pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2.   pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
3.   pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;
4.   pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;
5.   pojazdy uczestniczące w akcjach  humanitarnych;
6.   pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
7.   pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
8.   pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
9.  pojazdy pracujące  na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
10.  pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
11.   pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez; 
12.   pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
13.   pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
14.   pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
15.  pojazdy pracujące  w związku z niezbędnym  utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
16. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
17.  pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określonych poniżej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
18.   pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
19.   pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
20.  pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
21.   pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
22.   pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
23.  pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski, 
24.  dla pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
25.  pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
26.  do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu. 

 UWAGA 
Wyjątki wymienione powyżej od 6. do 21. punktu dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

 Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze:

1.    Mięso i podroby jadalne.
2.    Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3.    Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4.    Jaja ptasie i masy jajeczne.
5.    Kwiaty cięte i doniczkowe oraz darń rolowana.
6.    Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7.    Owoce świeże i mrożone.
8.    Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9.    Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10.    Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11.    Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz  z warzyw i owoców.
12.    Cukry i wyroby cukiernicze.
13.    Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14.    Napoje bezalkoholowe
15.    Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16.    Buraki cukrowe.
17.    Ziemniaki.
18.    Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19.    Podłoże uprawowe pieczarek.