ZAKAZY JAZDY 29 MAJA – ZIELONEŚWIĄTKI

W poniedziałek 29 maja 2023 r. obowiązują zakazy jazdy w następujących państwach:

 

Austria w godzinach 00:00 – 22:00,

Chorwacja w godzinach 15:00 – 23:00,

Francja w godzinach 00:00 – 22:00,

Luksemburg w godzinach 00:00 – 21:45,

Niemcy w godzinach 00:00 – 22:00,

Szwecja w godzinach 00:00 – 24:00,

Węgry w godzinach 00:00 – 22:00,

Lichtenstein w godzinach 00:00 – 24:00.