OBOWIĄZEK WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH.

Przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób w firmie oraz informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
 
Termin zgłoszenia mija 31 marca 2023r.
 
Formularz do wypełnienia dostępny TUTAJ.
 
Źródło www.gov.pl