ZAKAZY 10-11 LISTOPADA W POLSCE I FRANCJI

Przypominamy o ograniczeniach ruchu w Polsce i Francji w dniach:

  • Czwartek 10 listopada 2022 r., od godziny 18 do 22;
  • Piątek 11 listopada 2022 r., od godziny 8 do 22.

Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów. Wyłączeniom podlegają także:

  • pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
  • pojazdy, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
  • pojazdy używane w transporcie kombinowanym,
  • pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
  • pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych,
  • pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt.