ZMIANY W TARYFIKATORZE PUKNTÓW KARNYCH

 

Z dniem 17 września 2022 r. w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zwiększenia maksymalnej liczby punktów karnych z 10 do 15 przypisanych do poszczególnych wykroczeń przepisów ruchu drogowego.

Zmianie podlega również okres „przedawnienia” punktów karnych. Mają być one kasowane po dwóch latach licząc od dnia zapłaty mandatu, a nie jak dotychczas przez rok od daty popełnienia wykroczenia.

Wgląd do dziennika ustaw oraz nowego taryfikatora dostępny poniżej.