WYŁACZENIA – ODSTĘPSTWA KORONAWIRUS

Wyłączenia 561 – Koronawirus

I. Odstępstwa

Na postawie art 14 rozporządzenia 561

  1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w 1, Państwa Członkowskie mogą, za zgodą Komisji, wprowadzić wyjątki od stosowania przepisów art. 6–9 w stosunku do działalności transportowej wykonywanej w wyjątkowych okolicznościach.
  2. W przypadkach nagłych Państwa Członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.
PaństwoOdDoArt 561Dozwolone odstępstwa:Austria16.03.202014.04.20206-9od wszystkich wskazanych artykułówBelgia14.03202031.03.2020 jedynie dla transport żywności, lekarstw i sprzętu medycznego6.2tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h6.3dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h8.6możliwe przesunięcie odbioru odpoczynkuBułgaria19.03.202013.04.20206.1dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h7jazda ciągła wydłużona do 5:308.6dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)Czechy16.03.202014.04.20206-9od wszystkich wskazanych artykułówDania13.03.202022.03.2020(włącznie)8.6odpoczynki tygodniowe na terenie Danii (dotyczy tylko przewozów krajowych)Hiszpania14.03.202028.03.20206.1wydłużenie dziennego okresu prowadzenia dla kierowców przewożących towary na terenie Hiszpanii8.6skrócenie odpoczynku tygodniowego dla kierowców przewożących towary na terenie HiszpaniiIrlandia18.03.202016.04.20206.3dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 112 h8.6dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)     Luksemburg19.03.202017.04.20206.2tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h6.3dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h8.6możliwość przedłużenia 6 x 24 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi     Niemcy19.03.202017.04.20206.1okres prowadzenia można wydłużyć 5 razy do 10 h w ciągu tygodnia8.6w ciągu 4 tygodni dozwolone dwa skrócone odpoczynki     Norwegia13.03202011.04.2020(30 dni od13.03.2020)6dozwolone jest wydłużenie dziennego okresu prowadzenia, tygodniowego okresu prowadzenia, dwutygodniowego okresu prowadzenia o ile zostaną zachowane odpoczynki8dozwolone odpoczynki 9 h zamiast 11 hkierowca musi mieć w tygodniu przynajmniej jeden skrócony odpoczynek tygodniowyPolska18.03.202016.04.20206.1dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h6.2tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h  

Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie o wszystkich odstępstwach, na które zezwolono zgodnie z niniejszym artykułem Państwa włączające odstępstwa:

   6.3dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
7jazda ciągła wydłużona do 5:30
8ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 h nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.
Rumunia18.03.202016.04.20206.1dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
7jazda ciągła wydłużona do 5:30
8.1dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
8.6możliwość przedłużenia 6 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi
     
Słowacja19.03.202017.03.20206.1dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 h
6.2tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
6.3dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
7jazda ciągła wydłużona do 5:30
8.1dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
     
Szwecja16.03.202014.04.20206dozwolone jest wydłużenie dziennego okresu prowadzenia, tygodniowego okresu prowadzenia, dwutygodniowego okresu prowadzenia o ile zostaną zachowane odpoczynki
8.1 i 8.2dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h
8.6dozwolone odpoczynki skrócone (24 h zamiast 45 h)
Wielka Brytania18.03.202016.04.20206.1dzienny okres prowadzenia nie może przekraczać 11 hlub możliwe są poniższe odstępstwa
8.6możliwość przedłużenia 6×24 okresów prowadzenia między odpoczynkami tygodniowymi
6.2tygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 60 h
6.3dwutygodniowy okres prowadzenia maksymalnie 96 h
7jazda ciągła wydłużona do 5:30
8.1dozwolone odpoczynki dzienne 9 h zamiast 11 h

„PABLO” Paweł Spychała
ul.Jagodowa 5, 63-400 Ostrów Wlkp 

NIP: PL 9680783298