Wakacyjne ograniczenia na terytorium Polski

Przypominamy o wakacyjnych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski.

Zakaz będzie obowiązywał dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju od piątku 28 czerwca do niedzieli 1 września, w następujących dniach i godzinach:

Od 18.00 do 22.00 w piątki,
Od 8.00 do 14.00 w soboty,
Od 8.00 do 22.00 w niedziele,
a także:

19 czerwca 2019 r. (dzień przed świętem Bożego Ciała) od godz. 18.00 do godz. 22.00,
20 czerwca 2019 r. (Boże Ciało) od godz. 8.00 do godz. 22.00,
14 sierpnia 2019 r. (dzień przed świętem Wniebowzięcia NMP) od godz. 18.00 do godz. 22.00,
15 sierpnia 2019 r. (Wniebowzięcie NMP) od godz. 8.00 do godz. 22.00.
W czasie obowiązywania zakazów ruchu możliwy jest przejazd po drogach polskich pojazdów powyżej 12 ton. Dotyczy to m.in.:

pojazdów powracających z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
pojazdów używanych w transporcie kombinowanym,
pojazdów przewożących artykuły szybko psujące się i środki spożywcze stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
pojazdów przeznaczonych do przewozu żywych zwierząt.