ZMIANY W VAT – SPLIT PAYMENT- zamrożony VAT

Szanowni Państwo,

Split payment – 1 lipca w życie wchodzą przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności.

Choć split payment z założenia będzie dobrowolny, może mieć znaczny wpływ na płynność finansową wszystkich vatowców.

Split payment to kolejny krok w walce o uszczelnienie podatku VAT. Kwota netto wynagrodzenia za dostawę towarów czy wykonanie usługi będzie trafiać na rachunek bankowy podatnika, natomiast kwota podatku VAT na specjalne konto (tzw. rachunek VAT) do którego dostęp będzie ograniczony.

O tym, czy płatność zostanie podzielona, zadecyduje nabywca, a tym samym uzależni od swojej decyzji wpływy finansowe przedsiębiorstw. Sprzedawca towarów lub usług będzie miał bowiem do dyspozycji sumę pomniejszoną o kwotę podatku VAT, czyli wynagrodzenie netto. Można domniemywać, że nabywca zachęcony „rabatami” od państwa w zamian za podział płatności zdecyduje się na split payment.

– Podatnicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na split payment nie będą musieli obawiać się o konsekwencje związane z zaległościami podatkowymi dostawcy. Innymi słowy, przepisy o solidarnej odpowiedzialności nabywcy nie będą tu miały zastosowania. Uwolnią się też od karnych odsetek i sankcji VAT w przypadku, gdy urząd skarbowy zakwestionuje wysokość kwoty VAT do odliczenia przedstawionej przez podatnika na fakturze. Podział płatności nie będzie też skomplikowaną czynnością dla nabywcy. Ograniczy się bowiem do wskazania w specjalnym komunikacie kwoty brutto oraz w osobnym miejscu kwoty podatku VAT. Na podstawie tych informacji systemy bankowe automatycznie zaksięgują płatność na bieżącym rachunku przedsiębiorcy i rachunku VAT.

Choć część wynagrodzenia znajdująca się na rachunku VAT wciąż będzie należała do przedsiębiorcy, swoboda wykorzystania tych środków zostanie jednak ograniczona, co może obniżyć płynność finansową firm. Kwota odpowiadająca wysokości podatku będzie mogła być przeznaczona na poczet zapłaty VAT kontrahentom przedsiębiorcy. Innymi słowy, możliwy będzie przelew między rachunkami VAT. Co więcej, podmiot stosujący split payment będzie mógł opłacić zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług względem fiskusa z rachunku VAT.

Ustawodawca nie wyklucza też dokonania przelewu z rachunku VAT na bieżące konto przedsiębiorcy prowadzone dla celów podatkowych. Taki transfer odbędzie się jednak na wniosek podatnika i za zgodą organu podatkowego. Nowe przepisy przewidują także, że to fiskus wyznaczy kwotę, na którą podatnik będzie mógł dokonać przelewu z rachunku VAT na swoje konto.