Węgry: kary za przeciążenia

Uwaga ;

Na Węrzech w 2017 roku  wprowadzono przepisy, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, ochronę dróg oraz zapewnienienie równej konkurencji dla przewoźników.

Dzięki temu stworzono nowy automatyczny system  ważenia pojazdów –  TSM, którego działanie polega na ujawnianiu naruszeń przepisów dla pojazdów będącyh w ruchu.

Wykrywane są przeciążenia osi oraz przekroczenia dopuszczlanych mas całkowitych pojazdów.

Odpowiednie czujniki są wbudowane w nawierzchnię drogi. Ponad 89 punktów ważenia zostało przygotowanych na potrzeby tego systemu, z których zdecydowana większość ma wspópracować z obecną infrastrukturą wykorzystywaną do poboru opłat drogowych.

Spodziewane jest zwięszenie efektywności ważenia z 2 % do ponad 50 %.

Mapa punktów ważenia znajduje sie na poniższej stronie internetowej tutaj – strona internetowa.

Odpoczynki tygodniowe skrócone czyli jazda 3/1 bez naruszenia prze