Odpoczynki tygodniowe skrócone czyli jazda 3/1 bez naruszenia przepisów !

 Przyklad jak można zastosować 2 odpoczynki tygodniowe skrócone.

KREPTD – Kontrole – Utrata d