KREPTD – Kontrole – Utrata dobrej reputacji

Uruchomiono Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

W końcówce 2017 roku w Polsce uruchomiono Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), w związku z którym na znaczeniu zyskały kontrole dobrej reputacji przewoźników. Co więcej, wprowadzona nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zakłada, że wystarczy jedno najpoważniejsze naruszenie, by właściwy organ mógł uruchomić postępowanie o kontrolę dobrej reputacji przewoźnika. Warto zaznaczyć, że najczęstszym wykroczeniem tego typu jest jazda bez obowiązującej karty kierowcy umożliwiającej prawidłową obsługę tachografu bądź korzystanie z karty należącej do innej osoby.

GITD kontroluje nie tylko czas pracy kierowcy.

Poza najpoważniejszymi naruszeniami Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadzi także kontrolę poważnych oraz bardzo poważnych naruszeń przeliczając popełnione w zeszłym roku wykroczenia na liczbę zatrudnionych kierowców według wzoru z rozporządzenia (UE) 2016/403:

  • 3 PN*/na kierowcę/na rok = 1 BPN,
  • 3 BPN**/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji przewoźnika.

* Poważne naruszenie.
** Bardzo poważne naruszenie.

W trakcie kontroli GITD zwraca uwagę na naruszenia wynikające zarówno z przekroczenia dozwolonego czasu pracy kierowców, jak i pogwałcenia obowiązujących zasad administracyjnych.

Po rozpoczęciu postępowania o utratę dobrej reputacji przewoźnik w ciągu 14 dni musi skompletować i przedstawić wymaganą przez organ dokumentację, zawierającą następujące informacje:

  • liczba zatrudnionych kierowców oraz będących w dyspozycji w okresie trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia,
  • zakres prowadzonych operacji transportowych w okresie trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia,
  • potwierdzenie świadczące o tym, że w firmie podjęto działania, których celem jest wdrożenie właściwej dyscypliny pracy lub ustanowiono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków bądź warunków przewozu drogowego,
  • deklaracja przynależności do polskiej, działającej od co najmniej trzech lat organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, wraz z podaniem jej nazwy.

Zachęcamy do sprawdzenia, czy Twoje przedsiębiorstwo ma już nadany numer KREPTD i jest umieszczone w bazie danych. Jeśli nie wiesz jak to zrobić – skontaktuj się z nami, a zrobimy to za Ciebie. Zapraszamy.

Prawo jest Bogiem,

Transport Nałogiem,

Ciężarówki zabawą,

a Tacho Podstawą