Francuzi i Belgowie – mandaty za wykroczenia popełnione za granicą.

Zakaz spędzania przerwy w pojeździe obowiązuje w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii (w GB tylko w ciężarówce zaparkowanej w niedozwolonym miejscu ).

Do jego wprowadzenia przygotowuje się także Dania, a jeszcze w tym roku będzie on egzekwowany w Hiszpanii

Dotychczas, służby w krajach Starej Unii karały za nocleg w kabinie jedynie kierowców przyłapanych na gorącym uczynku. Jednak obecnie ich praktyki uległy zmianie.

Może to wynikać z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zapadl pod koniec ubiegłego roku.

Trybunał uznał 45-godzinne odpoczynki w kabinach za niezgodne z dyrektywą o czasie pracy, więc zakaz należy egzekwować w całej Unii.