Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego we Francji

UWAGA !!!!

ZMIANA Stawek wynagrodzenia godzinowego obowiązujące w odniesieniu do pracowników transportu drogowego we FRANCJI.

Krajowe porozumienie zbiorowe pracowników transportu drogowego i pokrewnych usług transportowych