Belgia – delegowanie tylko w kabotażu

Dyrektywa 2014/67 / UE dotycząca delegowania została przeniesiona do belgijskiego prawa i ma zastosowanie do przewozów kabotażowych na terenie Belgii.

Wymogi dotyczące delegowania w Belgii:

• transport międzynarodowy: zwolnieni są pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym, z wyjątkiem przewozów kabotażowych w Belgii
• Dowód zgłoszenia Limosa -1 musi być przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Powinien on obejmować cały czas trwania działalności  w Belgii.
• Jeśli przeprowadzono kilka czynności kabotażowych, deklarację można wprowadzić maksymalnie na rok.
• Należy wyznaczyć osobę do kontaktów na terenie Belgii ( przedstawiciel = osoba fizyczna, podana w formularzu Limosa) 
• Dowód zgłoszenia Limosa-1 musi być dostępny w pojeździe podczas kontroli

Więcej informacji można uzyskać na stronie FPS Social Security: 
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/fr/contact.html

źródło; ZMPD