Wzrost płacy Minimalnej w Polsce 2018r

Płaca minimalna od 01-01-2018

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2018 roku płaca minimalna w Polsce wzrośnie o 5% i wyniesie 2100 zł brutto.

Aktualna minimalna stawka godzinowa zostanie zwiększona do 13,70zł.

Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrosną także inne świadczenia, takie jak:

 – odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej,

– dodatek za pracę w porze nocnej,

– wynagrodzenie za czas przestoju,

– podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Źródło: MPIPS.GOV.PL