REGULARNE ODPOCZYNKI NA TERENIE NIEMIEC W KABINIE POJAZDU KARANE OD 25 MAJA

ODPOCZYNEK 45H W DE

 Jak donosi Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, z dniem 24 maja 2017 ma zostać opublikowana ustawa wprowadzająca sankcje za odbiór odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie pojazdu na terytorium Niemiec.

Publikacja ustawy jest wynikiem decyzji niemieckiego parlamentu z dnia 31 marca 2016r, zgodnie z art. 8 ust. rozp. WE 561/2006. przepisy mają wejść w życie najprawdopodobniej dzień po opublikowaniu, czyli 25.05.2017r.

W ślad za Francją i Belgią, Niemcy rozpoczną dokonywanie kontroli w przedmiotowym zakresie. Wysokość kar i zasady kontrolowania zostaną ustalone już po wejściu w życie powyższej  ustawy.